Константин Победоносцев, обер-прокурор синода, имел исключительное влияние на Александра III.


www.calend.ru