В ЮАР объявлено начало политики апартеида.


Википедия